MACELLAN SUPERAPP BİREYSEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.

TARAFLAR

1.1

İşbu Macellan SuperApp Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”) , Yahya Kemal Mahallesi Sair Sok No:1 Kat:1 KAĞITHANE/ İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 186949-5 sicil ve 0609-0918-7600-0001 Mersis numarası ile kayıtlı Macellan İleri Teknoloji A.Ş. (“Macellan”) ile diğer tarafta Macellan SuperApp Uygulaması’nı (“Mobil Uygulama”) kullanmak isteyen Bireysel Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın Macellan SuperApp Uygulaması’nı kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

1.2

Sözleşmenin devam eden bölümlerinde "Macellan" ve "Kullanıcı", birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1

İşbu Sözleşme, Macellan SuperApp Uygulaması’nın Kullanıcılar tarafından kullanımına ilişkin esas ve şartlarını düzenlemektedir. Kullanıcılar, Hizmet'i kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.

TANIMLAR

3.1.

MACELLAN SUPERAPP UYGULAMASI:

Apple App Store ve/veya Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak edinilerek, yalnızca Mobil Uygulama’da yer alan Üye İşyerleri’nin mağazalarında verilen hizmet ve mal alışverişlerinde kullanılacak olan, fiziksel olmayan, sanal ortamda üretilen mobil uygulamadır.

3.2

ÜYE İŞ YERİ CÜZDANI :

Uygulamada yer alan Üye İşyerleri’nin mağazalarından mal ve/veya hizmet alımında kullanılan Cüzdan Bakiyesi’nin birikeceği sanal cüzdandır.

3.3

CÜZDAN BAKİYESİ :

MACELLAN’a ait Uygulama üzerinden satın alınarak MACELLAN CÜZDAN’a yüklenen ve yalnızca Uygulamada yer alan Üye İşyerleri’nin mağazalarından mal ve/veya hizmet alımında kullanılan alışveriş bakiyesidir.

3.4

KULLANICI:

Macellan SuperApp Uygulaması’nı kullanan gerçek kişidir.

3.5

ÜYE İŞYERİ:

Macellan SuperApp Uygulamasının kullanılması konusunda Macellan ile sözleşme akdetmiş, Kullanıcılara mal ve hizmet satışı gerçekleştiren tüzel kişidir.

4.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Macellan SuperApp Uygulaması’nı kullanan gerçek kişidir.

4.1.

Macellan SuperApp Uygulama’sını kullanmak isteyen Kullanıcı, uygulamayı indirip Kullanıcı Bilgilerini (isim, soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi) doldurarak, vermiş olduğu cep telefonu numarasına Macellan tarafından sms olarak gönderilen şifreyi kullanarak uygulamaya giriş yapacak ve uygulama üzerinden işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini belirten kutucuğu tıklayarak sözleşmeyi onaylayacaktır. Bu onay, ıslak imza yerine geçecektir. Uygulama’nın kullanılması, işbu Sözleşme’nin okunduğu, onaylandığı ve kabul edildiği anlamına gelecektir.

4.2.

Kullanıcıya ait kişisel verilerin Macellan tarafından kullanımı hakkında, Kullanıcı tarafından her zaman görüntülenebilecek olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcı, arzu ettiği zaman kişisel verilerini, Mobil Uygulamadaki hesabı üzerinden her zaman görüntüleyebilecek ve değiştirebilecektir.

4.3.

Kullanıcı, üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Macellan’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, kendine ait hesaptan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, sözleşmenin onayı esnasında verdiği bilgilerin doğruluğundan, gizli tutulmasından, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, üçüncü kişilerle paylaşılmamasından bizzat ve yalnızca kendisi sorumludur. Macellan’ın, Uygulama’nın ve Cüzdan Bakiyesi’nin kullanılması sırasında kimlik teyidi yapma yükümlülüğü ve imkânı bulunmamaktadır. Sayılan hususlarda ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Uygulama kapsamındaki servislerinin kullanılması halinde Macellan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4.

Kullanıcı’nın, Uygulamaya ilk girişinde belirttiği cep telefonu numarasına tek kullanımlık bir doğrulama kodu gelir. Kullanıcı bu kodu belirtilen alana girerek Uygulama içeriğine güvenli bir şekilde ulaşabilecektir. Kullanıcı’nın Uygulamaya daha sonraki her girişinde tek kullanımlık doğrulama kodu gönderilebilecektir.

4.5.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ve eki olan KVKK Aydınlatma Metni’ni bir kez onaylaması yeterlidir. Macellan, Mobil Uygulamada mevcut özellikleri ve hizmetleri, kullanma koşulları ile Mobil Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, uygulamayı ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Mobil uygulamanın kullanımına devam edilmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

4.6.

Kullanıcı, Macellan SuperApp Mobil Uygulaması’nda yer alan Üye İşyerleri arasından dilediğini seçerek, seçtiği Üye İşyeri’nin mağazalarında/işyerlerinde kullanmak/harcamak üzere Cüzdan Bakiyesi yükleyeceği Üye İş Yeri Cüzdan Hesabı ("Cüzdan") oluşturabilir. Kullanıcı, Cüzdan hesabını, seçtiği Üye İşyeri ile arasında akdedilecek Cüzdan Sözleşmesini kabul etmek suretiyle oluşturabilir. Kullanıcı tarafından Cüzdan hesabına yapılan para yüklemesi, Cüzdandaki Bakiye’nin kullanılması, iadesi vs. gibi hususlar, Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında akdedilen Cüzdan sözleşmesi kapsamında değerlendirilecektir. Macellan Cüzdan Sözleşmesi’nin tarafı değildir. Macellan, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden cüzdan hesabı oluşturduğu Üye İşyeri ile Kullanıcı’yı biraraya getiren alt yapı sağlayıcısıdır ve Cüzdan Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerden sorumlu değildir.

4.7.

Kullanıcı, uygulama üzerinden, Uygulama’da yer alan Üye İşyerleri arasından seçtiği Üye İşyeri’nin Cüzdan Hesabını oluşturarak, kredi kartı ya da banka kartıyla Cüzdan Bakiyesi yükleyebilir. Kredi kartı veya banka kartı ile Cüzdan Bakiyesi yüklemelerinde Kullanıcı tarafından yapılan ödeme, direk Macellan Cüzdan hesabı oluşturulan Üye İşyeri tarafından tahsil edilir. Macellan’ın, Mobil Uygulama aracılığı yüklenen Cüzdan Bakiyesi ile satın alınan ürün veya hizmetler üzerinde kontrolü, Üye İşyeri tarafından yapılan tahsilat ve bunlar ile ilgili sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Mobil Uygulama aracılığı ile yaptığı işlemlere ilişkin bir itirazı olması durumunda, Uygulama üzerinden itirazını ilgili Üye İşyeri’ne bildirebilecektir. İtirazın değerlendirilmesi ve sorunun giderilmesinden Macellan değil, yalnızca Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

4.8.

Mobil Uygulama aracılığı ile Kullanıcı tarafından Cüzdan Bakiyesi yüklenmesi sırasında, Macellan tarafından herhangi bir komisyon kesintisi yapılmaz. Kullanıcı’nın bankası tarafından yapılan kesintilerden Macellan sorumlu değildir.

4.9.

4.9. Kullanıcı, her bir Üye İşyeri için ayrı Macellan Cüzdan hesabı oluşturabilir. Kullanıcının yüklediği Cüzdan Bakiyesi, yalnızca Cüzdan hesabı oluşturarak Cüzdan Bakiyesi yüklediği Üye İşyeri’nin mağazalarından mal ve/veya hizmet alımında geçerlidir. Kullanıcı, hesabı üzerinden oluşturulacak QR kod ile bakiyesi tutarınca Cüzdan hesabına Cüzdan Bakiyesi yüklediği Üye İşyeri’nin mağazalarında temassız ödeme yapabilir.

4.10.

Kullanıcı, Cüzdan Bakiyesi bakiyesinin dilediği kadarını, dilediği süre için, dilediği Macellan SuperApp Kullanıcıları ile paylaşabilir.

4.11.

Macellan, mobil uygulama aracılığıyla Kullanıcılara bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme, en yakın Üye İşyeri’nin mağazasının konumunu gösterme, Cüzdan Bakiyesi yükleme ve ilgili Cüzdan hesabındaki bakiyeyi dilediği Kullanıcı ile paylaşma, QR kod ile ödeme yapma hizmetlerini sunacaktır. Macellan, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.12.

Kullanıcı, Mobil Uygulamayı kullanarak Cüzdan hesabındaki bakiyeyi birçok alışverişte parçalı ödeme yaparak veya tek seferde kullanabilir.

4.13.

Kullanıcı, Cüzdan Bakiyesi’ni sadece Uygulamadaki Üye İşyerleri arasından seçim yaparak Cüzdan hesabına Cüzdan Bakiyesi yüklediği Üye İşyeri’nin mağazalarında verilen hizmet ve mal alışverişlerinde kullanabilir. Kullanıcı, Cüzdan bakiyesini, Uygulamadaki Üye İşyeri mağazalarında harcama ya da başka bir kullanıcı ile bakiyesini paylaşma dışında paraya çeviremez.

4.14.

Kullanıcı’nın eylem, işlem, hata ve ihmallerinden doğan ve/veya doğacak hiçbir zarar ve/veya kayıptan Macellan’ın, Macellan temsilcilerinin, çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.15.

Macellan, gerekli gördüğü durumlarda mobil uygulamanın kullanım koşullarını ve hükümlerini koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve iptal etme hakkını haizdir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

4.16.

Macellan, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Macellan, bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcıların uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

4.17.

Mobil uygulama üzerinden Cüzdan Bakiyesi’nin başka kullanıcı ile paylaşılması, Kullanıcı tarafından bizzat gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı, Cüzdan Bakiyesi’ni paylaştığı Kullanıcı’nın cep telefonu numarasının doğru bir şekilde girilmesinden kendisi sorumludur. Cüzdan Bakiyesinin Paylaşımını yapan Kullanıcı tarafından, GSM numarasını hatalı girmesi sonucu sehven farklı bir kişi ile paylaşım yapılması halinde Kullanıcı, uygulama üzerindendilediği zaman işlem iptali yapılabilir. Sehven paylaşım yapılan kişinin herhangi bir tutarda harcama yapmış olması halinde, bakiye paylaşımının yanlış cep telefonu numarasına yapıldığından bahisle bakiye paylaşımı iptali veya Cüzdan Bakiyesinin iadesi yapılamaz. Bakiye paylaşımına ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Macellan, Kullanıcı’nın bu sebeple uğradığı zararından sorumlu tutulamaz.

4.18.

Üye İşyerleri, belirli dönemlerde ve şartlarını kendisi belirleyeceği şekilde Kullanıcı’ya promosyon, kampanya, indirim gibi menfaatler sağlayabilir. Kampanya, promosyon ve indirimlerin kullanım şartları, Mobil uygulama üzerinden Kullanıcı’ya bildirilir. İşbu madde, belirtilen menfaatlerin Macellan tarafından sağlanacağı taahhüdü anlamına gelmemektedir.

4.19.

Kullanıcı, Uygulama’yı kullanarak Üye İşyerlerinden yapacağı alışveriş işlemlerinde; gerekli yasal koşulları, prosedürleri, işbu sözleşmenin koşullarını ihlal etmeyeceğini, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir manipülasyon ve benzeri harekette bulunmayacağını, Macellan SuperApp Uygulaması’nı kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi Mobil Uygulama’ya veya Üye İşyeri’nin kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını, Uygulama’dan para yükleme, bakiye paylaşma işlemleri dahil olmak üzere her türlü işlem ve eylemi üzerindeki tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20.

Kullanıcı, diğer Kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı, aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.21.

Kullanıcı, Cüzdan Bakiyesi’ni kullanarak Üye İşyerlerinden aldığı ürün ve hizmetler hakkında Macellan’ın herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, ürün ve hizmetlerin nitelik, özellik ve fiyatları konusunda değişiklik yapma hakkının Üye İşyerlerinde olduğunu, Macellan’ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, bütün bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Macellan’ın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.22.

Mobil uygulama’nın kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Macellan sorumlu olmaz.

4.23.

Kullanıcı, Mobil Uygulama’da çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerez politikasının(https://macellan.app/cerez-politikasi) Kullanıcı’nın Mobil Uygulamada gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan Kullanıcların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

5.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Macellan’a vereceği bilgilerin doğruluğundan ve açıklayacağı kişisel verileri açıklama yetkisine sahip olmaktan, bu bilgi ve verilerde değişiklik olması halinde Macellan’ı bu hususta gecikmeksizin bilgilendirmekten sorumludur. Macellan, kendisine verilen bilgi ve kişisel verilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir.

5.2.

Sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine açıkladıkları bilgiler gizli tutulacaktır. Herhangi bir bilginin, ilgili tarafça zaten biliniyor olması ya da kamuya açık hale gelmesi halinde ya da hukuken açıklamanın zorunlu olması durumunda yapılan açıklamalar ile tarafların hak ararken idare ve yargı mercilerine yapacakları açıklamalar istisnadır.

5.3.

Kullanıcı, Mobil Uygulama üzerinden paylaştığı tüm kişisel verilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu bilgilerin yanlış yahut başkasına ait olması nedeniyle Macellan’ın uğrayabileceği zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kişisel verilerini Macellan’a açıklıyor ise, üçüncü kişilerden burada sayılan hususlarda açık rızalarını aldığını beyan ve taahhüt eder. Bu hususlarda Macellan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.4.

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5.5.

5.5. Kullanıcı’nın Macellan’a vereceği bilgilerin ve kişisel verilerin Macellan tarafından işlenmesine ilişkin hükümler, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan ve Mobil Uygulama girişinde kullanıcılara sunulan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma metni kapsamında belirtilmiştir.

6.

MÜCBİR SEBEPLER

6.1.

Taraflardan hiçbiri, mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, taraflar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Taraflar, birbirlerinden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

6.2.

Mücbir sebep halleri; deprem, fırtına ve sair doğal afet, yangın, su baskını, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, karantina uygulamaları, savaş veya terör eylemleri, iç karışıklık, grev, lokavt, yetkili makam ve/veya merciler tarafından alınan bir karar ya da verilen bir emir, yasal düzenleme, olağanüstü hâl ilanı, sokağa çıkma yasağı, bilişim, iletişim, elektronik haberleşme ve sair sistemlerde gerçekleşebilecek kesintiler, aksaklıklar, hatalar, hack olayları, zararlı yazılımlar, yetkisiz erişimler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarfaların kendi makul kontrolü dışındaki bir sebeple önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.2.

Mücbir sebep halleri; deprem, fırtına ve sair doğal afet, yangın, su baskını, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, karantina uygulamaları, savaş veya terör eylemleri, iç karışıklık, grev, lokavt, yetkili makam ve/veya merciler tarafından alınan bir karar ya da verilen bir emir, yasal düzenleme, olağanüstü hâl ilanı, sokağa çıkma yasağı, bilişim, iletişim, elektronik haberleşme ve sair sistemlerde gerçekleşebilecek kesintiler, aksaklıklar, hatalar, hack olayları, zararlı yazılımlar, yetkisiz erişimler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarfaların kendi makul kontrolü dışındaki bir sebeple önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kullanılan veya meydana getirilen fikri mülkiyet hukuku anlamındaki her türlü hak ve eserler üzerindeki her türlü fikri mülkiyet haklarının münhasıran Macellan’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Macellan’a ait fikri mülkiyet hakları, Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Ayrıca, Mobil Uygulama’da adı geçen Üye İşyerleri ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

7.2.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kullanılan veya meydana getirilen kaynak kodu, tasarım ve sair fikri mülkiyet hukuku anlamındaki her türlü eserleri, Macellan’ın yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde kullanmayacağını, başkasının kullanmasına izin vermeyeceğini, buna göz yummayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.

Mobil uygulama ile ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Macellan’a aittir.

8.

FESİH

8.1.

İşbu sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Macellan tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Macellan, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8.2.

Kullanıcı, Üye İş Yeri Cüzdan hesabına yüklediği Cüzdan Bakiyesi’nin iadesini Macellan’dan talep edemez. Kullanıcı, iade talebini Üye İşyeri ile arasında kabul ettiği Cüzdan Sözleşmesi şartlar ve istisnalar kapsamında Uygulama üzerinden veya Üye İşyerinin e-posta adresi üzerinden iade formunu göndermek suretiyle gerçekleştirebilecektir.

8.3.

Macellan, dilediği zaman Sözleşme ile ilgili hizmetleri durdurma, askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir. Hizmetlerin durdurulması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumları, Macellan ile Üye İşyeri arasında akdedilen sözleşmenin feshinden kaynaklanıyor ise, Üye İyeri Cüzdanında bulunan bakiyelerin karşılığında, ilgili Kullanıcı’ya Üye İşyeri tarafından hediye çeki verilecektir.

9.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1.

Kullanıcı tarafından Üye İşyerlerinden Cüzdan Bakiyesi kullanılarak alınan ürün ve hizmetlere ilişkin fatura düzenleme ve mali her türlü sorumluluk Üye işyeri’ne aittir.

9.2.

İşbu Sözleşme ve eklerinden ve bunların yerine getirilmesinden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç, ilgili damga vergisi vb. yükümlülüklerin tamamı Macellan tarafından ödenecektir.

10.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır ve İstanbul Merkez (“Çağlayan”) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.

Tebligat ve Bildirimler

11.1.

Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, Macellan, Kullanıcının başvurusu sırasında bildirdiği elektronik posta adresine bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise Macellan’ın elektronik posta adresine ([email protected]) bildirimde bulunabilecektir.

12.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

12.1.

Kullanıcı, Mobil Uygulamayı indirerek veya kullanarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2.

İşbu Macellan SuperApp Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi, Macellan tarafından Mobil Uygulama üzerinde ilan edildiği tarihte Kullanıcı’nın sözleşmeyi okuyup onay vermesiyle yürürlük kazanır. Sözleşmedeki değişiklikler, Macellan tarafından ilan edildiği anda yürürlüğe girer.

12.3.

İşbu Macellan SuperApp Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların, Mobil Uygulamayı kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Macellan sorumlu olmayacaktır.

Macellan SuperApp Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğumu, içeriğini bütünü ile anladığımı ve tüm hükümlerini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.